.

Avantasia News Stories

Avantasia's Tobias Sammet Celebrates No. 1 Album With Video
Avantasia frontman Tobias Sammet had discovered that the fourth time in the charm


Avantasia's Tobias Sammet Celebrates No. 1 Album With Video
Avantasia frontman Tobias Sammet had discovered that the fourth time in the charm
More Stories for Avantasia

Avantasia Music